Wat is een trading systeem?

Een trading systeem is een methode ontwikkeld door een professionele trader om te beleggen op de beurs. Zo’n beleggingssysteem kan afhankelijk zijn van het fingerspitzengevoel van de trader, maar vaak is het ook computergestuurd. Een succesvol trading systeem is vaak gebaseerd op diverse technieken, zoals een technische analyse, een fundamentele analyse, verschillende algoritmes, kwantitatieve analyse en alle andere denkbare methodieken die een trader gebruikt om te bepalen waarin hij/zij investeert.

Hoe vraag ik trading permissies aan bij Mexem?

1. U logt in via het klantportaal van MEXEM: https://www.clientam.com/sso/Login?partnerID=Mexemltd_mig 2. U klikt rechtsboven op het icoontje van een poppetje en vervolgens selecteert u "Settings". 3. U klikt vervolgens onder trading op "Trading Permissions". 4. Hier klikt u onder het blok "(Soort permissies) op "add/edit" en zorgt ervoor dat u alle landen aanvinkt waarin u (soort permissies) wilt handelen. 5. Vervolgens klikt u op continue en bevestigd uw keuze. Indien het u niet lukt om de permissies zelf aan te vragen, kunt u contact opnemen met Mexem via de Nederlandse helpdesk: +31-202622685

Wat is een volger?

Als volger van een trading systeem laat u exact dezelfde transacties van het trading systeem uitvoeren op uw eigen rekening. De software die Systems2ollow gebruikt, zorgt ervoor dat een transactie van een trader ook plaatsvindt op uw eigen effectenrekening. U bent als volger wel de enige die alle zaken van uw effectenrekening beheert.

Wat is het benodigd kapitaal?

Voor elk systeem heeft u geld nodig zodat exact dezelfde transacties op uw rekening worden uitgevoerd als in de portefeuille van de trader. We noemen dit: benodigd kapitaal. Bij elk systeem staat vermeld wat het minimale benodigde kapitaal is om het systeem 1 op 1 te volgen. Dit noemen we dan Factor 1. Mocht u nu 2 keer de posities van het systeem willen innemen dan noemen wij dat Factor 2. U dient dan ook 2 keer het benodigde kapitaal op uw rekening te hebben staan.

Wat is een factor?

De factor die u als volger kiest bepaalt hoeveel keer u de transacties van het trading systeem wil volgen. Factor 1 betekent dat u als volger exact één keer alle transacties van het trading systeem volgt. Daarvoor u dan ook het benodigde kapitaal nodig. Kiest u voor factor 2, dan worden alle transactie van het trading systeem tweemaal uitgevoerd via uw eigen effectenrekening. De volger zal dan ook twee keer het benodigde kapitaal nodig hebben.

Wat bedoelen wij met het koppelen aan een trading systeem?

Na betaling van het abonnementsgeld wordt er een koppeling gemaakt tussen het trading systeem en de effectenrekening van de volger. Zodra deze koppeling actief is, wordt elke trade van het trading systeem ook uitgevoerd op de eigen effectenrekening van de volger.

Exact hetzelfde rendement

Systems2follow streeft altijd naar exact hetzelfde rendement. In de praktijk wijkt het rendement lichtelijk af door het verschil in prijzen. Een voorbeeld: een trader die u volgt, koopt 20 aandelen voor 280 dollar. De trader koopt deze aandelen in de range van 279,90 tot 280,10 dollar. Het systeemrendement zal het gemiddelde van alle aankopen weergeven, maar per volger kan dit verschillend zijn. Daarnaast is het mogelijk dat een order in zijn geheel niet kan worden uitgevoerd, omdat er geen verkopers/kopers zijn. In de afgelopen jaren bleken de verschillen gering.

Beleggen is interessant, maar brengt risico’s met zich mee

Daarom vermeldt Systems2follow bij ieder beleggingssysteem een risico-indicator. Wij toetsen onze trading systemen uitvoerig, maar beurzen zijn wereldwijd afhankelijk van vele externe factoren en er is altijd een kans dat u als belegger geld verliest.

Ons risicoprofiel baseren we op producten die verhandeld worden binnen een trading systeem. Zo is een trading systeem met alleen aandelen minder risicovol dan een future systeem. Onze risicofactor hebben wij geclassificeerd tussen de 1 en 7, zoals aangegeven op de website van het AFM. In ons systeem is factor 1 het minst risicovol is en 7 wordt beschouwd als zeer risicovol.

Aandelen

Aandelen zijn eigendomsbewijzen van bedrijven. Elk aandeel vertegenwoordigt een klein eigendomsdeel van dat bedrijf. Deze aandelen worden op beurzen verhandeld. Traders proberen met kopen en verkopen van deze aandelen winst te behalen.

Opties

Dit is een hefboomproduct op onderliggende waardes (zoals aandelen). Opties kopen geeft het recht om de onderliggende waarde voor een bepaalde periode en een voorafgestelde prijs te kopen. Daar tegenover staan de optie verkopers (schrijvers ) die de onderliggende waarde voor een vastgestelde periode moeten uitleg.

Turbo's

Een turbo, ofwel een speeder, geeft beleggers de mogelijkheid met een hefboom te beleggen in verschillende onderliggende waarden. Denk hierbij aan aandelen, beursindices, valuta, obligaties, grondstoffen en beleggingsfondsen.

ETF's/Trackers

Een ETF staat voor een Exchange Traded Fund. Dat wil zeggen een snel verhandelbaar Beleggingsfonds. De meeste ETF’s zijn Trackers, zij “tracken” een index of een gespecialiseerde subindex. Er zijn ook ETF’s die geen Tracker zijn. Bij deze ETF’s stelt de beheerder zelf een mandje aandelen samen dat hij interessant vindt om te volgen. Bij voorbeeld een aantal aandelen van bedrijven die in de waterstofsector actief zijn.

Futures

Een future is een termijncontract om een onderliggend product op een afgesproken moment in de toekomst te leveren tegen een afgesproken prijs. Het is een afgeleid product, dat waarde ontleent aan de prijs van een onderliggend product. Dat kan een index, een financieel instrument, maar ook een grondstof zijn.

CFD’s

Een contract for difference (CFD) is een contract tussen twee partijen, meestal omschreven als de "koper" en de "verkoper". De verkoper betaalt het verschil (difference) tussen de waarde van een onderliggende product bij aankoop en bij verkoop. Wanneer dit verschil negatief is, betaalt de koper aan de verkoper.

MIX

Er zijn diverse traders die gebruikmaken van meerdere instrumenten. Vaak worden ze gecombineerd om risico’s af te dekken. De bekendste mix is die van aandelen en opties, waarbij de opties gebruikt worden om het risico van aandelen af te dekken.

Haal het maximale uit je trading via Systems2follow.

Volg onze trading systemen en ga in vier stappen naar een professioneel rendement.

Bedankt! Uw aanmelding is ontvangen!
U bent wellicht al bekend in ons systeem, neem a.u.b. contact op met
Wanneer u op Aanmelden klikt gaat u akkoord met onze