Wat is automatisch beleggen?

Vrijwel elk aspect van ons dagelijks leven is gesimplificeerd door technologische ontwikkelingen. Online trading heeft investeren en beleggen toegankelijker gemaakt; automated trading vereenvoudigd het eigenlijke trading proces. Het merendeel van de marktorders wordt reeds geplaatst met behulp van automatische handel. systemen.

Grote banken en investeringsmaatschappijen maken op grote schaal gebruik van automatische trading software en in de laatste jaren is er hier ook onder individuele traders veel belangstelling voor. We bespreken de belangrijkste kenmerken van automatisch traden en waar u op moet letten als u automatische trading systems ofwel automatisch beleggen software selecteert.

Wat is automatisch beleggen?

Automatisch beleggen is het tegenovergestelde van handmatige handel. automatisch trading systems automatiseren (een deel van) het trading proces. Dit omvat het plaatsen van trades met behulp van een computerprogramma. Het doel van het gebruik van automatisch trading software is handelsactiviteiten te versimpelen en de effecten van menselijk falen te beperken.

Als u uw trading resultaten deels afhankelijk stelt van trading software tools dient u zich ervan te verzekeren dat het hulpmiddel naar behoren werkt en dat het bij uw manier van handelen past. Een veelvoorkomende misconceptie is dat handelen met behulp van deze systemen per definitie beter of winstgevender is dan handmatige handel.

Sommige handelaren zien toepassing van automated trading systems als een wondermiddel en denken het te kunnen gebruiken ter vervanging van hun eigen beoordelingsvermogen en onderzoek. Hoewel de ontwikkeling van deze software zich in rap tempo ontwikkelt, worden de beste resultaten nog altijd verkregen wanneer automated traden wordt gecombineerd met traditionele, handmatig handel.

Indien u overweegt automated software tools toe te passen, doet u er verstandig aan deze met behulp van een risicovrij demo account te testen alvorens u daadwerkelijk overgaat tot investering.

Waarom automatisch traden of automatisch beleggen?

Het primaire doel van een automatische trading systemen is het structureren van het trading proces zonder menselijke tussenkomst. Dit kan bijvoorbeeld handig zijn voor handelaren die meerdere trades per dag plaatsen en als zodanig gevoelig zijn voor tekenen van vermoeidheid en het nemen van emotionele trading beslissingen.

Toepassing van automated trading software zou dit kunnen ondervangen nu het werkt op basis van op vooraf ingestelde parameters en voorwaarden. Automatisch beleggen kenmerkt zich doordat de genomen beslissingen altijd uitsluitend gebaseerd zijn op de factoren die in de codering zijn opgenomen.

Trading, met name korte termijn handel zoals daghandel, kan erg intensief en tijdrovend blijken. De Forex markt is 24 uur per dag, 5.5 dag per week geopend. Gezien de extreme mate van liquiditeit leent deze markt zich bij uitstek voor toepassing van bijvoorbeeld . Ervan uitgaande dat u naast trading ook andere activiteiten en verplichtingen heeft, is het praktisch ondoenbaar om de markt constant te monitoren en altijd op de meest gunstige tijdstippen aanwezig te zijn. Automated trading systemen bieden hier uitkomst. Het kan u rol als trader waarnemen op momenten dat u niet fysiek aanwezig kunt zijn.

Hoewel de aandelenmarketen markten bijna een 24 uurs markt is, zijn er zeker verschillen te bemerken tussen het handelsvolume op verschillende tijdstippen. Korte termijn vormen van trading zoals intraday handel en scalping vragen om een zekere mate van volatiliteit die men doorgaans rondom de openingsuren van beurzen of aan het begin van een belangrijke handelssessie ziet. Het kan echter zo zijn dat u op deze momenten niet beschikbaar bent. U kunt uw auto trading tools of automatisch traden software in deze gevallen inzetten om u te helpen de markten te scannen en eventueel direct trades uit te voeren.

Bovendien is het zo dat software voor automatisch beleggen de eerste transactie op exact dezelfde wijze als trade #100 benaderd. Na een lange handelsdag zal het reactie- en beoordelingsvermogen van menig trader beduidend lager zijn dan aan het begin van die zelfde dag. Daarnaast zouden een reeks winnende of juist verliezende trades uw visie kunnen kleuren.

U zou bijvoorbeeld goede handelskansen aan u voorbij kunnen laten gaan omdat u bang bent om (meer) te verliezen. Anderszins zal u wellicht te makkelijk een positie plaatsen als u wanhopig bent om uw verliezen te compenseren. Automated trading tools kampen niet met tekenen van vermoeidheid noch kunnen emoties de beslissingen beïnvloeden.

Automated trading systems scannen de markten op basis van objectieve maatstaven en vooraf ingestelde parameters. Het proces is strikt mechanisch, op basis van de relevante data wordt bepaalt of een handelsmogelijkheid geldig of niet geldig is en wordt overeenkomstig actie ondernemen.

Toepassing van tools voor automatisch beleggen zorgt daarom voor de meest waarheidsgetrouwe weergave van het slagingspercentage van de trading strategie op basis waarvan de automated trading software geprogrammeerd is. Dit gegeven maakt dat automatisch traden/automatisch beleggen enorm populair is onder zovele handelaren.

Echter, velen gaan er op basis hiervan ten onrechte van uit dat automated trading software onfeilbaar is. Dit is zeker niet het geval. Sterker nog, het is niet eens zo dat handelen met behulp van automated trading systemen per se winstgevender is dan traditionele, handmatige handel. Begrijp ons niet verkeerd, er zijn zeker voordelen die men kan toeschrijven aan handel met met behulp van technische tools en software. Echter, ongeacht voor welke software u ook kiest; u haalt er het meeste uit als u begrijpt hoe het werkt, wat de voordelen zijn en begrijpt hoe u de minder sterke punten kunt ondervangen.

In ons volgend artikel zullen we dieper ingaan op hoe automatiche traden werkt

Zorgeloos beleggen en een leuk rendement?

Volg onze professionele systemen en ga in vier stappen naar rendement.

Kies een systeem