Algemene Voorwaarden

Systems2follow is een bedrijf dat middels een online platform handelaren en investeerders met elkaar kan verbinden. Systems2follow maakt gebruik van software die deze verbinding tot stand kan brengen. De software is in staat om orders van handelaren te dupliceren. Systems2follow is een softwarebedrijf dat oplossingen biedt op het gebied van financiële informatie. Systems2follow is geen financiële dienstverlener en geeft geen financieel advies.

Website
System2follow is een onafhankelijk platform (website) welke de resultaten (rendementen) van verschillende beleggingssystemen publiceert. De publicatie o.a. bevat het rendement dat een beleggingssysteem heeft behaald via werkelijke aan- en verkoop van effecten.  Daarnaast biedt Systems2follow de handelaren de mogelijkheid om nadere informatie over hun handelssysteem te publiceren.

Handelaren
Handelaren zijn personen/bedrijven die zelf handelen op de beurs voor eigen rekening. De handelaren kunnen hun prestaties publiceren op ons platform. Een handelssysteem is een methodiek om met aan- en verkoop van effecten trachten een winst te realiseren. Handelaren volgen zelf de methodiek met een eigen beleggers rekening. Systems2follow is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit/werkwijze van de handelaar.

Investeerders
Dat zijn de personen of bedrijven die graag dezelfde trades willen hebben uitgevoerd op hun eigen effectenrekening. Deze investeerders zullen wij in het vervolg van deze algemene voorwaarden cliënten noemen.

Software
De software die Systems2follow gebruikt is van Copydealing. Deze software is gemaakt om de trades van handelaren te kopiëren op de accounts van de investeerders.

Broker
De broker is het bedrijf waar zowel de handelaar als investeerder een effectenrekening hebben geopend. Een client zal een rekening moeten openen bij Easybroker daar de software is afgesteld op deze broker. Wanneer de broker stopt met het aanbieden van onze diensten gaat Systems2follow opzoek naar een vergelijkbare broker om het abonnement te continueren. Tijdens een periode waarbij de orders niet kunnen worden uitgevoerd wordt het abonnement op pauze gezet.

Cliënten.
Cliënten kunnen zich middels ons platform abonneren op de handelssystemen naar keuze.  Indien client het abonnementsgeld heeft betaald krijgt hij toegang tot de software, te weten Copydealing. Ingelogd bij copydealing kan hij zelf zichzelf aansluiten op het door hem/haar gekozen systeem. De cliënt geeft hierbij toestemming dat de trades van de handelaren worden gekopieerd op zijn effectenrekening.  Systems2follow zal deze aanmelding activeren, waarna de trades zullen worden gekopieerd op rekening van client.

Werkwijze
Zoals gezegd werkt de software alleen indien de abonnementhouder een beleggersrekening heeft bij een Easybroker. Indien cliënt een abonnement heeft afgesloten op een systeem, dient cliënt zorg te dragen dat de rekening ook daadwerkelijk geopend wordt. Restitutie van abonnementsgeld is niet mogelijk.

Doelstelling
Het doel wat wij nastreven is dat de trades van een handelaar zo goed mogelijk worden gekopieerd op de effectenrekeningen van de cliënten.

Definities

Systems2follow: Website waar geïnteresseerden een abonnement kunnen afsluiten om een handelssystemen van traders te volgen.

Copydealing: Software om handelssignalen geautomatiseerd om te zetten in orders op de effectenrekening van cliënt. Client kan inloggen bij copydealing.nl om de gekozen abonnementen op Handelssignalen van handelaren de bijbehorende posities zelf te beheren.

Cliënt: Persoon die via Systems2follow een abonnement heeft afgesloten op een handelssysteem en de Handelssignalen van dit systeem automatisch wil laten uitvoeren op bij de aangesloten broker.

Handelssignaal: Koop- of verkooporder voor een bepaald effect van een handelaar.

Handelaar: Aanbieder die een handelssysteem heeft ontwikkeld en die automatisch of manueel koop- of verkoopsignalen voor bepaalde effecten geeft.

Abonnementen: 

Indien een cliënt een abonnement neem op een handelssysteem zal de software gedurende die periode de trades automatisch kopiëren. De cliënt kan gedurende de abonnementsperiode op elk moment ingrijpen naar eigen inzicht. Ingrijpen betekent dat hij ingenomen posities zelf kan sluiten, of nieuwe posities kan tegenhouden. Hierdoor houdt de cliënt de volledige controle over zijn effectenrekening. Van elke positie die wordt ingenomen/gesloten ontvangt de cliënt een email.

Een abonnement is aangegaan voor een bepaalde periode.  Indien een cliënt geen gebruik meer wil maken van de signalen kan hij in copydealing zich unsubscriben, of de signalen pauzeren. Echter unsubscriben of pauzeren geeft geen recht tot restitutie van het abonnementsgeld. Mocht er sprake zijn van een winstfee-vergoeding, dan zal deze berekend worden over het rendement dat het systeem heeft behaald. Mocht een volger vroegtijdig sluiten dan is dat voor eigen rekening. De winstfee zal berekend worden over de door het systeem behaalde rendement. Indien een volger de winstfee factuur niet binnen 7 dagen betaalt zal de volger automatisch op pauze worden gezet, tot het moment dat de betaling is ontvangen.

Verder gelden de volgende regels:

  1. Client dient er zorg voor te dragen dat hij voldoende geld op zijn rekening heeft om de handelssignalen te volgen. Voor elk handelssysteem is duidelijk aangegeven hoeveel geld beschikbaar moet zijn om deel te nemen. Onvoldoende beschikbaar geld kan leiden dat trades niet kunnen worden uitgevoerd op zijn effectenrekening.
  2. De cliënt dient ervoor te zorgen dat de handelspermissies zo zijn ingesteld dat de trades van de handelaar zijn geoorloofd op zijn rekening. Voorbeeld: handelt een handelssysteem in futures Amerika, dan dient een cliënt te zorgen dat hij op zijn effectenrekening toestemming heeft om futures Amerika te handelen. Deze handelspermissies kunnen zelf op de effectenrekening worden ingesteld.
  3. Abonnementsgelden voor elk systeem staan duidelijk vermeld op de website. Abonnementsgelden kunnen bestaan uit deelnamekosten en abonnementskosten. De abonnementskosten kunnen vast of variabel zijn afhankelijk van de keuze van de cliënt. Variabele kosten bestaan uit een winstfee, welke op een high water mark principe worden verrekend.
  4. Client is vrij om te koppelen en te ontkoppelen van het handelssysteem waarop hij een abonnement heeft  gedurende de abonnementsperiode. Ontkoppelen geeft geen recht op verlenging van de abonnementsperiode.
  5. Einde abonnementsperiode: Indien de cliënt wenst te stoppen met het abonnement kan hij ontkoppelen voor het einde van de abonnementsperiode. Indien hij dat niet doet zal het abonnement met eenzelfde periode automatisch worden verlengd.
  6. Na het verstrijken van de verplichte bedanktijd is het niet mogelijk om betaalde abonnementskosten terug te vorderen.

Verantwoordelijkheid cliënt

  1. Doordat de cliënt de volledige controle heeft over zijn effectenrekening is hij ook ten alle tijden zelfverantwoordelijk.
  2. Hij heeft alleen Systems2follow toestemming gegeven om de trades van de handelaren te kopiëren.
  3. Systems2follow heeft geen inzage in de rekening van de cliënt en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de consequenties van de trades. De cliënt dient zelf de trades te monitoren.
  4. Ondanks dat de software zeer goed getest is in de afgelopen jaren kunnen er altijd onverwachte zaken spelen. Systems2follow zal er alles binnen haar mogelijkheden aan doen om de fouten te voorkomen, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden hiervoor. De software is te afhankelijk van diverse andere partijen. Mocht er iets niet juist gaan dan zal Systems2follow zo snel mogelijk trachten de repareren. Echter de schade die hierdoor kan zijn opgetreden is voor risico van de cliënt.