Maand Update RVM Strategy en RVM Retirement Augustus 2021

Nu 2021 in de maand augustus is beland, kijken we weer even hoe het gelopen  is.

RVM Strategy: Behaalde in juli een rendement van +1,70% (19de positieve maand op rij).
RVM Retirement:  Behaalde in juli een rendement van +4,68%.

Het verschil in rendement wordt verklaard door enkele lange termijn belangen die bij RVM Retirement aanwezig zijn, en niet bij RVM Strategy. Die lange  termijn belangen hebben het in juli goed gedaan. De momentumstrategie is verder  bij RVM Retirement en RVM Strategy ongeveer gelijk. We werken bij beide  systemen voor de momentumstrategie met het zelfde algoritme.

RVM Strategy: stabiel rendement onder alle marktomstandigheden

Voor wie is RVM Strategy geschikt?

Voor een belegger die een stabiel rendement nastreeft zowel in stijgende als  in dalende markten.

Zullen de komende jaren eruit zien zoals de afgelopen jaren?

Het eerlijke antwoord is dat dit niet te zeggen is. Er zijn dus geen  garanties.
Maar onze verwachting is positief. We denken dat de toekomst niet veel anders  zal zijn dan het verleden, voor wat dit systeem betreft.

Voor wie het interessant vindt om iets meer te lezen.

We gaan hieronder in op een strategie die vanaf de bodem van de Corona-crisis zeer succesvol was: kopen op daling. Hoe kijkt een beurssystematicus hiernaar?

Juli was een zeer lastige handelsmaand

Ondanks de hogere maand juli en de positieve resultaten bij onze twee systemen, was het een verre van eenvoudige handelsmaand. Wij volgen vooral de AEX-index, n daarop waren de uitslagen zeer wild. Wat we al langere tijd zien, grote uitslagen, grote amplitudes, komt een bepaald soort handel ten goede; de handel van mensen die zeer korte termijnrisico’s nemen en graag contrair denken. Maar de constante is vooral, al een tijdje: wie iedere daling koopt op de AEX, die ziet deze op daling gekochte posities op enig moment floreren. Kopen op daling is in 2020 de beste strategie geweest voor de belangrijkste indices, en in 2021 ook. Eigenlijk, zoals logisch is, is kopen op daling in een positieve markt altijd een verdedigbare strategie.

Kopen op daling

Dus, zou dat dan een succesvol systeem kunnen zijn, de dalingen blijven kopen? Als dat zo is, waarom ontwikkelden wij bij RVM geen systeem dat kan kopen op daling, op tijdelijke zwakte in een bullmarket?
De reden daarvoor is een statistische. Stel dat we zouden kunnen vaststellen dat het in 9 van de 10 gevallen lucratief is, over 30 jaar marktgeschiedenis bezien, om een daling van een leidende index te kopen. Is dat goed genoeg vooreen handelssysteem?

Het antwoord is nee, dat is niet goed genoeg. Wie koopt op daling maakt voortdurend kosten, voor de bijkoop. Die kosten moeten van het mogelijke rendement afgetrokken worden. Dat allereerst.
Vervolgens moet bepaald worden wanneer een koop op daling weer verkocht moet worden. Ook daar moeten regels voor opgesteld worden, en die moeten liefst niet willekeurig zijn, met de natte vinger bepaald. Ook het zetten van een stop mag niet willekeurig bepaald worden. En dan blijkt al snel dat dit niet met een goede ‘set of rules’ te systematiseren is.

Het belangrijkste probleem bij een dergelijke methodiek is: er zijn marktomstandigheden waarin een daling niet gekocht mag worden. Niemand kan ons namelijk vertellen op welke dag een bullmarket topt, en draait naar een bearmarket. Kopen op daling kan dus meteen fout gaan, nadat de aankoop gedaan is. Het is nooit aan te wijzen wanneer het februari 2020 is, om kort te gaan, en de markt voor een daling staat die zonder precedent is.

Vandaar dat wij geen methodiek hebben kunnen ontwerpen die koop op daling als uitgangspunt heeft. Het doet er niet toe dat een dergelijke methodiek vanaf maart 2020 goed gewerkt zou hebben. Iemand die eensysteem bouwt is vooral geïnteresseerd erin wanneer het systeem NIET werkt, en of de schade dan beperkt genoeg kan blijven. Als dat niet te systematiseren is, is de methodiek niet interessant genoeg.
Wij hebben nu 28 jaar ervaring op de markt, er is heel veel getest, en het is gegaan zoals ook in andere vakken bekend is: hoe meer je weet, hoe vakkundiger je wordt, hoe beter je weet wat er allemaal NIET goed is.

Je beseft vooral ook dat het spreekwoord ‘vele wegen leiden naar Rome’ inzake beleggen niet opgaat. Er zijn juist maar weinig wegen die naar Rome leiden; de meeste wegen lopen dood.

Vandaar onze methodiek

Vandaar dat we voor RVM Strategy en RVM Retirement vasthouden aan een bewezen methodiek. Tot we nog iets beters hebben kunnen ontwikkelen, houden we vast aan waar we in 2019 mee begonnen zijn. Het is het beste wat wij bij Van Megen Trading te bieden hebben.

Zeg vandaag nog vaarwel tegen uw negatieve spaarrente

Volg onze professionele systemen en ga in vier stappen naar rendement.

Kies een systeem