Cashpositie ten tijde van een markt correctie

Wanneer markten corrigeren zullen de meeste individuele aandelen ook corrigeren/omlaag gaan. Uit diverse studies blijkt dat 3 van de 4 aandelen in dezelfde richting bewegen als welke de index op beweegt.

Markten hebben een hekel aan onzekerheid. Onzekerheid zorgt vaak voor correcties omdat grote partijen winsten willen veilig stellen en even wachten met nieuwe aankopen tot de onzekerheid is afgenomen. Wanneer de onzekerheid almaar toeneemt met zoals nu de spanningen in Oekraïne, hoge inflatiecijfers, extreem hoge (Overheids-)schulden en een mogelijke rente verhoging van 1 tot 2% (in meerdere kleinere stappen van 0,25 – 0,5%) geeft dit druk op de koersen.

Het verhogen van- of volledig naar een cashpositie gaan tijdens een marktcorrectie, is een uitstekende manier om uw winsten te beschermen. Immers weet niemand hoever de markten kunnen corrigeren. Het verhogen van de cashpositie zou systematisch moeten gaan. De posities worden als het goed is uitgestopt zodra de stoplosses geraakt worden door verslechterde omstandigheden.

50 – 80 regel

De marktleiders zijn de grote winnaars van de voorgaande periode. Uit onderzoek blijkt dat wanneer marktleiders uiteindelijk toppen, er een gemiddelde daling van 70 – 75% volgt. Voor dit soort winnaars geldt de 50 – 80 regel. Dit betekent dat de kans dat dit soort aandelen 50% dalen zo’n 80% is en dat 80% van dit soort aandelen gemiddeld zo’n 50% dalen. Kijkt u eens naar de gewezen marktleiders als: Zoom (ZM), Roku Inc (ROKU), DocuSign (DOCU) of Snap Inc (SNAP) om maar enkele voorbeelden te noemen. Dit hoeft niet te betekenen dat dit soort aandelen in een volgende opwaartse periode niet wederom een marktleider kunnen gaan worden. Immers ook voor aandelen als Apple, Amazon en Microsoft geldt de 50 – 80 regel. Ook deze aandelen zijn in het verleden meerdere keren 50- to 80% gedaald maar zijn hier ook weer van hersteld en opnieuw marktleider geworden.

Wanneer een correctie optreedt neemt de volatiliteit sterk toe. Het is belangrijk om dit te herkennen zodat u adequaat kunt reageren op de nieuwe marktomstandigheden. Dit kan op verschillende manieren:

Zo kan de totale blootstelling aan de markt verlaagt worden

Het aantal posities verlagen

Selectiever zijn met nieuwe posities

Nieuwe posities met minder cash innemen (kleiner handelen)

Strakkere stoplosses.

In een corrigerende markt dient de focus te liggen op het beschermen van het kapitaal. Vergeet niet wat een daling van 90% betekent?! Dat is namelijk een aandeel wat eerst 80% is gedaald en daarmee erg ‘goedkoop’ lijkt. Om daarna nogmaals 50% te dalen. Hoever een aandeel ook is gedaald, vanaf het moment van aankoop kan het altijd weer 100% dalen.

Wanneer gaat ESST in cash?

Het Exclusive Signals Stock Trading (ESST) systeem zoekt naar de sterkste aandelen in de sterkste sectoren om die aandelen in de portefeuille op te nemen. Vaak bestaat de selectie van de aandelen uit twee of drie verschillende sectoren. Deze spreiding in de sectoren is zo uitgewerkt om onder andere het risico te beperken.  

Naast de spreiding in sectoren meet ESST continue drie verschillende markt indicatoren om het risico verder te kunnen beheersen. Wanneer twee van de drie indicatoren op rood staan wordt er een halve positie ingenomen. Wanneer alle drie de indicatoren een sell signaal afgeven wordt er helemaal geen positie ingenomen en zit ESST 100% in cash. Uit vele testen komt naar voren dat wanneer die situaties zich voordoen er over een langere periode gemeten er een negatief resultaat behaald zal worden. Bovendien heeft het een positief effect op de equity curve die daardoor minder diepe drawdowns zal laten zien.

Sinds vrijdag 7 januari van dit jaar zijn er geen hele posities meer ingenomen. Wel zijn er sindsdien enkele weken nog een paar halve posities ingenomen. Sinds 11 februari zit ESST 100% in een cashpositie. ESST is hierin heel flexibel, wanneer de markt indicatoren draaien worden er direct weer nieuwe posities ingenomen.

Als particulier heb je een groot voordeel op grote marktpartijen. Er zijn namelijk heel veel grote marktpartijen die verplicht zijn om – in goede als ook in slechte tijden – 100% van het beheerde geld in aandelen te beleggen. Bovendien kun je als particulier veel makkelijker snel in- en uitstappen. Grote marktpartijen hebben soms wel enkele tot tientallen miljoenen aandelen van één fonds in hun bezit. Dit kunnen zij onmogelijk ineens verkopen zonder de koers nadelig te beïnvloeden. Bedenk, je hoeft niet te handelen. Het doel van handelen is om geld te verdienen, niet om ‘te handelen’. Tijdens een marktcorrectie is het belangrijk om minder te handelen, strakker risicomanagement toe te passen en strengere selectiecriteria te hanteren.

Als driekwart van de aandelen dezelfde kant op bewegen als de index is het zinvoller om te wachten op een nieuwe opgaande markt. Een grotere cashpositie in tijden van een marktcorrectie helpt niet alleen uw financiële kapitaal te behouden maar ook uw mentale kapitaal. Het verliezen van geld kan namelijk erg frustrerend en vermoeiend zijn. Stress kan er voor zorgen dat je mentaal niet klaar bent om volop te profiteren van nieuwe kansen als de opwaartse trend opnieuw begint. En een nieuwe opwaartse trend gaat er zeker komen!

Zorgeloos beleggen en een leuk rendement?

Volg onze professionele systemen en ga in vier stappen naar rendement.

Kies een systeem