UPDATE RVM STRATEGY EN RVM RETIREMENT

DE MAAND MEI 2022

Mei was met + 0,27 % voor de maand een licht positieve maand voor de AEX.  

RVM Strategy was - 2,06 % in mei. De oorzaak van het verlies lag in een positie aangegaan in april. Het ging om een verzekering neerwaarts die niet bij de ‘klassieke’ RVM Strategy posities hoorde, maar die wij noodzakelijk vonden om erbij te hebben in het onzekere beursklimaat. Uiteindelijk kwamen we nog zeer dichtbij wederom een goede maand, maar de allerlaatste handelsdag voor de mei-opties, de expiratiedag, was uiteindelijk ongunstig.

WAT BETEKENT EIGENLIJK “ONZEKER”?

“Onzeker” betekent bij onze systematiek niet dat de koersen van de meeste bedrijven dalen, of dat indices dalen. Onze momentum-systematiek kan daar mee omgaan, blijkt uit de statistiek. Het systeem is marktneutraal, zoals al eerder uitgelegd.

“Onzeker” gaat dus over iets anders.

Ons algoritme maakt projecties voor de toekomst op allerlei timeframes. Waar uiteindelijk ons eerste verlies sinds een maand in 2019 vandaan kwam bij RVM Strategy, was een statististische bijzonderheid. In de expiratieweek van de mei-opties zagen we een record aantal dagen die allemaal op zichzelf een grote trendverandering te zien gaven; alle dagen vielen buiten de trendvolgende berekening die voor die dag gemaakt was.

Desondanks konden we daar systematisch mee omgaan tot en met de dag vóór expiratie. Die laatste dag viel echter door opnieuw een extreme trenddraai ten opzichte van de dag ervoor, buiten de berekening. Er was geen tijd meer om daar nog op te kunnen reageren.

Wie naar de grafieken kijkt, ziet wanneer wij spreken van “dit valt buiten de berekening”, of van “onzekerheid”, een enorm gestuiter van de koersen. Uiteindelijk blijkt dan vaak dat op een groter timeframe er geen trend was.

Maar trendloosheid of trendmatigheid is altijd pas achter vast te stellen.

En dan is de nuchtere vaststelling dat men bij positiekeuzes slechts tot op zekere hoogte rekening kan houden met zowel trendloosheid als met trendmatigheid.

Een even nuchtere vaststelling is overigens dat de core business van RVM Strategy, met de klassieke posities, winstgevend is gebleven in mei.

RVM Retirement behaalde – 3,37 % in mei.

Het iets grotere verlies hier komt voort uit de waardedaling van de vaste belangen.

Wij maken ons hier niet druk over. We horen beursanalisten her en der vaststellen dat we nu officieel in een bearmarket zijn, en het criterium is dan dat een markt of een onderliggende waarde 20 % of meer gedaald moet zijn in waarde.

Maar dergelijke definities zeggen ons niets. Wij hebben meerdere criteria voor het mogen aanhouden van lange termijn belangen, en slechts één daarvan heeft iets met koersvorming van doen. En genoemde -20 % speelt geen rol.

HET VERLOOP TOT NOG IN JUNI 2022

Juni is bij het schrijven van deze update, op 14 juni, een bijzonder zwakke maand op de AEX, met meer dan - 8 % ten opzichte van het slot van mei voor onze index.

Onze momentumstrategie is tot nog toe winstgevend in juni. Of dat zo blijft, zullen we beleven. In ieder geval is het tot nog toe een relatief trendvolgende maand, in die zin dus voor ons veel ‘makkelijker’ dan de maand mei.

We hopen uiteraard dat het systeem ook de rest van maand als vertrouwd blijft functioneren.

ONS OORDEEL OVER DE MARKT

Wij blijven erbij dat alhoewel de markt momenteel zeer negatief is, wij met name bij bepaalde technologie-aandelen dalingen hebben gezien die aangeven dat alle fantasie daar al uit de koersen is gelopen.

Wie daar nu ineens van achterover slaat, is daar wat laat mee.

Alhoewel waarderingen altijd lager kunnen, zeker in een klimaat van oorlog in Europa en renteverhogingen door centrale banken, zijn we nog steeds voor een langere termijn niet negatief voor de aandelenmarkt. We kennen de voorbeelden uit het verleden van grote inflatie en van inflatiebestrijding door renteverhogingen. Zo lang bijvoorbeeld grondstoffeninflatie door bedrijven doorberekend kan worden zonder dat kopers afhaken, hoeft dit voor de slagkracht van een bedrijf en dus voor de koers van een aandeel niet zo veel te betekenen.

Haken kopers af, dan is het natuurlijk een ander verhaal.

Maar aandelenbezit kan doorgaans beter beschermen tegen geldontwaarding dan het bezit van spaargeld of het aanhouden van staatsobligaties.

In de moeder aller geldontwaardingen, de crisis in de Republiek van Weimar in 1923, beschermde aandelenbezit voor een deel tegen de hyperinflatie. Amerikaanse beleggers die aandelen hadden in Duitse beursgenoteerde bedrijven, zagen in die tijd een gemiddelde vermogenswinst van 400 % op die belangen, in dollars uitgedrukt.

Kortom, wij vinden enorme inflatie niet een argument tegen het aandeelhouderschap, eigenlijk integendeel, hoe negatief de beurstrends momenteel ook zijn. Het is momenteel voor particulieren een beter moment om inkopen te doen dan aan het begin van het jaar. Ook wij kennen de toekomst niet, alles zou dus best nog veel lager kunnen. We kunnen dus alleen maar naar vaste parameters kijken. En dan is de nuchtere constatering dat veel goed geleide bedrijven nu een heel stuk goedkoper zijn geworden op de beurs, terwijl er in de business niet zo veel veranderd is.

DE EMAILS VAN BELEGGERS

Nog ten laatste een opmerking over wat beleggers ons in hun emails en verzoeken om advies en deelnemen aan de systemen soms voorleggen.

Een zeer ervaren belegger schreef ons: “Mijn kapitaal is nu al 20 % minder waard geworden bij beleggingsinstelling X. Ik wil het graag naar u brengen, want ik zie dat dit bij u niet gebeurd zou zijn. Maar de waardedaling mag echt niet verder doorgaan in dat geval. Ik weet dat u mij niets kunt garanderen, maar die – 20 % is wel de max, verder mag het niet gaan.”

U kunt ons antwoord op een dergelijke vraag/vaststelling wellicht wel raden.

Wij schrijven in zo’n geval dat we het sentiment maar al te goed kunnen begrijpen, dat voor niemand een daling van 20 % van de portefeuille leuk is. Maar helaas kan dit er wel bij horen, vooral wanneer een beleggingsinstelling lange termijn belangen aanhoudt, zoals veel vermogensbeheerders doen.

Als iemand dat echt niet wil, kunnen wij alleen maar aanraden om in dat geval niet in RVM Retirement te beleggen, maar alleen in RVM Strategy. Ook daar zijn winsten niet gegarandeerd en kunnen we best een keer tegen een groter verlies aan lopen, maar het is wel een van de meest voorzichtige beleggingsbenaderingen die er te vinden zijn in Nederland, en wellicht ook buiten Nederland.

En dat is een objectieve vaststelling.

Het is bij dit systeem vrijwel uitgesloten dat er zeer hoge winsten zullen zijn. Als een belegger zich daarvan goed bewust is, verwelkomen wij iemand als de briefschrijver die hierboven werd geciteerd.

En uiteraard verwelkomen wij iedereen die een degelijke statistische aanpak zoekt.

U bent welkom om RVM Strategy en/of RVM Retirement te gaan volgen.

Velen gingen u voor!

Met vriendelijke groet,

Ruud van Megen

Zorgeloos beleggen en een leuk rendement?

Volg onze professionele systemen en ga in vier stappen naar rendement.

Kies een systeem