Ontdek Ruud van Megen's Inzichten + RVM Retirement's Uitzonderlijk Rendement!

Geachte beleggers,

UPDATE FEBRUARI & MAART 2024: RVM RETIREMENT OP EEN NIEUWE ALL TIME HIGH

De maand februari was voor de AEX geweldig, met een waardetoename van + 3,99 %. Ook maart was met + 3,93 % een zeer positieve beleggingsmaand voor de vaderlandse index.

RVM Strategy deed – 1,67 % in februari en + 1,03 % in maart. RVM Retirement was met + 1,98 % in februari en + 1,77 % in maart iets sterker en blijft nieuwe all time highs zetten. Ook de AEX deed dit in februari en maart.

Waarom doet de index het momenteel beter dan de meeste handelssystemen en/of beleggingsfondsen en waarom ligt RVM Retirement momenteel beter dan RVM Strategy?

DE SUPERIORITEIT VAN DE INDEX IN FEBRUARI EN MAART

Zowel RVM Strategy als RVM Retirement zijn nooit ontworpen om de index te verslaan, ook al is dit sinds de start op 1 januari 2019 wel gebeurd.

Dit is heel belangrijk om te beseffen. Dat de index toch verslagen is, is heel mooi, het bewijst de kwaliteit van de systematiek, want een periode van meer dan 5 jaar is redelijk maatgevend. Maar het kan geen doel zijn.

Waarom niet?

Omdat het verloop van een index niet voorspelbaar is. Ook conjunctuurgolven zijn niet voorspelbaar. Voor je het weet blijkt het 1929 te zijn geweest, en zien we die top in de index pas weer terug 25 jaar later. Voor je het weet blijkt het september 2000 te zijn geweest, en zien we die top pas 21 jaar later weer terug.

Ik schrijf hier ‘voor je het weet’, en dit betekent vooral: het valt niet vooruit te zien. Wie dus alle tijd had en jong was in 1929, en werk bleef houden (dat was in die crisistijd wel een dingetje), die kon in de jaren ’50 van de vorige eeuw uiteindelijk toch de vruchten plukken. En dat gold ook voor wie op de top van de markt in Nederland, in september 2000, was ingestapt. Wie de tijd had gehad, had af en toe een beetje bij kunnen kopen ieder jaar, had dividend gehad (zeer belangrijk op lange termijn) en op de zeer lange termijn was het goed gekomen.

Iedere belegger moet dit tot zich door laten dringen: ga niet af op de waan van de dag! De waan van de dag is alleraardigst als je toevallig belegd bent in bedrijven die het goed doen, of in sectoren van de economie die sterk groeien. Zeker is dit ook ‘visie’ en wie dit goed heeft gedaan, mag trots op zichzelf zijn. Maar de essentie is toch vooral: nuchter blijven, niet alleen op koersverloop afgaan maar ook op fundamentele ontwikkelingen, en vooral: probeer vooruit te kijken.

Neem A.I..

A.I.

Dit jaar, 2024, wordt tot nog toe gekenmerkt door een sprong in waarde in alle bedrijven die met kunstmatige intelligentie te maken hebben. De mensen op aarde vragen zich van alles af. Kan bijvoorbeeld straks een computer beter componeren dan Johann Sebastian Bach? Antwoord: de computer kan waarschijnlijk akelig dichtbij gaan komen, maar zeker weten we het niet. Toch kan het flink aan auteursrechten gaan schelen voor levende componisten, en zeker in de computermuziek (de zogenaamde ‘dance’ waarin de Nederlandse diskjockies zo goed zijn) kunnen veel mensen hun werk verliezen. Kunnen A.I. gerelateerde software en A.I. aangestuurde spraakcomputers straks hele groepen mensen vervangen die in de dienstverlening werken? Kunnen ze zelfstandig gebouwen ontwerpen en zijn mensen alleen nog nodig om ‘het proces te bewaken’? Dat zou allerlei producten en diensten voor werkgevers en consumenten goedkoper maken, en dus is het logisch dat beleggers hier enthousiast van worden.

Dus is dit nu eens een hype waarvan we moeten zeggen: hier wordt niet overdreven, en de juichstemming zal nog lang aanhouden? Of is dit de bovengenoemde waan van de dag waar de belegger enorm voor moet uitkijken?

Het frustrerende van de beurs is: hierop is geen antwoord mogelijk.

ANALISTEN EN HUN VOORUITZIENDE BLIK

Je kunt een microfoon onder de neus houden van een specialist, iemand die er al een half leven lang mee bezig is. Een analist heet zo iemand in beurszaken, meestal werkzaam bij grote beleggingsinstellingen.

Als die analist eerlijk is, kan hij of zij alleen zeggen: ik denk er het volgende over en dit is mijn visie, maar of die visie uitkomt en een bepaalde vertaling laat zien op de beurs? Dat kunnen we niet weten.

Iedereen met ervaring weet nog hoe enthousiast bepaalde analisten waren in het voorjaar van 2007, over de toekomst van allerlei bedrijven. Het regende koopaanbevelingen. En zo was het ook in 1999. Niet lang daarna bleek het voorbij te zijn met de pret. Zo gaat dat: de aanbevelingen volgen de al bestaande waardestijging, en het naar beneden stellen van de winstverwachtingen gebeurt nadat de koers van de onderliggende waarde al flink lager is.

Als het kalf verdonken is, dempt men de put.

De les uit het verleden is dus vooral: niemand weet iets zeker. Er werden bepaalde hedgefondbeheerders in 2009 op het schild gehesen, die de crash hadden voorzien en er goed aan hadden verdiend. Maar wat gebeurde in de jaren erna? Veel van deze schitterende fondsen gingen flink underperformen, omdat het pessimisme bij deze beleggingsstrategen nog niet geweken was, terwijl de beurs – achteraf bezien – de bodem al gezet had.

HOU JE AAN JE BELEGGINGSSYSTEEM, ALS HET ZICHZELF BEWEZEN HEEFT

De beste conclusie over A.I. ontwikkelingen is dus: niemand weet het, want het gaat over de toekomst.

Wie dus niet een beleggingssysteem heeft ontworpen met vaststaande handelsregels waarvan niet wordt afgeweken, geteste regels die op de lange termijn een prima trackrecord hebben, het beste advies is: sluit u aan bij mensen die een dergelijk systeem wél hebben gebouwd (1) en (2) probeer als u het toch zelf wil blijven doen, fundamenteel te kijken.

Wat is de koerswinstverhouding van Nvidia, of van andere grootverdieners aan de A.I.-revolutie? Wat zijn de prognoses voor de komende jaren en hoe realistisch zijn die?

Een poging om fundamenteel te kijken en dan te zeggen: “mij lijkt dit bedrijf te duur”, of “ik vind dit nog steeds goedkoop”, dat is een te verdedigen houding voor een belegger. Zolang de consequenties van de wellicht achteraf foute visie maar geaccepteerd worden.

Bottomline is voor mij: we hebben lang gedaan over de ontwikkeling van de RVM systemen en we zijn van mening dat het voor iedere belegger een goed idee is om RVM Strategy en/of RVM Retirement te volgen. De systemen zijn maar deels afhankelijk van de waan van de dag.

Qua A.I.. ik heb in mijn persoonlijke portefeuille van alles dat je A.I.  gerelateerd kunt noemen, en ook RVM Retirement is voor een deel belegd in A.I.-gerelateerde bedrijven.

Dat is deels een doelbewuste strategie geweest, maar we blijven wel zeer voorzichtig. De handelsregels en de quantitatieve berekeningen blijven leidend. We zijn niet bezig met ‘krantenkoppen’ voor wat de beurs betreft, we blijven ‘feitelijk’ en we blijven rekenen op de gebruikelijke manier.

OOK EEN GOED HANDELSSYSTEEM VERSLAAT NIET IEDER JAAR DE INDEX

Kwaliteit in een beleggingssysteem betekent dus niet dat de index ieder jaar verslagen zal worden. Bij de RVM systemen is dat ook helemaal niet het doel, zoals u hierboven hebt kunnen lezen.

Daarbij is toewerken naar een specifiek eindresultaat gevaarlijk voor beleggers.

Je moet je er af en toe bij neerleggen dat je als belangrijke belegging voor Unilever hebt gekozen in 2018 en niet voor Nvidia.

Ik geef maar een voorbeeld uit de praktijk. Een van de mensen in mijn adviespraktijk had dit gedaan: heel veel in het ‘degelijke’ Unilever, en vervolgens jarenlang géén koersrendement.

In 2024 zijn de gevolgen hoervan groot; de Unilever-belegger heeft eigenlijk alleen een goed dividend gehad, en de Nvidia-belegger baadt in de weelde van een krankzinnig hoog rendement.

Toch kon ik mijn klant geruststellen.

Nee, u heeft heel weinig fout gedaan door deze beslissing te nemen. U hoeft uzelf niets te verwijten. Unilever was in 2018 een verdedigbare belegging, en is dat nog steeds.

M.a.w. als uw vermogensbeheerder dit in 2018 zo had besloten, dan is dat jammer, maar het was géén slechte beslissing. We moeten accepteren dat we als beleggers deze paradox hebben: we moeten vooruit kijken, terwijl we de toekomst niet kennen.

Een koers is bovendien iets anders dan een waarde, en zowel koers als waarde laten zich niet dwingen.

Voor een beleggingssystematicus is het wel anders, in het Unilever geval. Wij berekenen koersdoelen op weekbasis, maandbasis, en op meerjarige basis. Als wij louter Unilever hadden moeten beheren voor een klant, dan waren alle berekeningen van ons algoritme losgelaten op Unilever. Met grote zekerheid had dit de klant veel meer opgeleverd dan louter het vasthouden, zes jaar lang, van aandelen Unilever.

Dit is de meerwaarde van het algoritme dat we gebruiken bij de RVM systemen. Dit algoritme werkt op alle onderliggende waardes en kan zo het rendement op een onderliggende waarde verhogen, terwijl die gewoon in portefeuille blijft.

IS HET VERSTANDIG OM EEN INDEX VOLGEN?

Wij hebben dertig jaar ervaring op de beurs, waarvan 18 jaar als systematici/systeembouwers.

Een index volgen is geregeld een goed idee.

Omdat er echter geen zekerheden zijn, moet je als je dit doet, op voorhand de negatieve consequenties aanvaarden: je rendement gaat naar beneden als het slecht gaat op de beurzen.

Wie minder last wenst te hebben van koersdalingen op de beurs, die moet RVM Strategy volgen, of een ander marktneutraal systeem dat zich voldoende bewezen heeft.

Omdat wij in het algemeen een index volgen verdedigbaar vinden, maakt het volgen van een index deel uit van de RVM systemen; echter nooit voor 100 % en niet onder alle marktomstandigheden. Er moet rekenkundig groen licht zijn, om dat te mogen doen.

Wie de periodes 2000 – 2003 en 2007 – 2009 als actieve beleggingsstrateeg heeft meegemaakt, die weet hoe zwaar een index kan dalen.

In dergelijke tijden is het verstandig om als belegger de index niet te volgen. Er moet dus een strategie zijn die vantevoren vaststaat, en die ervoor zorgt dat in zulke periodes winst behaald kan worden, ondanks dat de index daalt, of in ieder geval, dat de beheerde rekening in zo’n periode het beter doet dan de markt.

In het algemeen beschouwen wij bij de RVM systemen de komst van ETF’s om een index mee te volgen als een goede zaak. Op deze manier is het ook voor kleine beleggers mogelijk om sectorbreed deel te nemen aan economische ontwikkelingen.

WELKE VAN ONZE SYSTEMEN HEEFT ONZE EIGEN VOORKEUR?

Dat wisselt. Naarmate we een langere periode op de beurs hebben van vriendelijke koersen, zullen wij nieuwe klanten eerder aanraden voor het marktneutrale systeem te gaan, dus voor RVM Strategy.

Inderdaad, we adviseren licht contrair, als men een advies wil hebben.

Alhoewel koersen lang kunnen stijgen (en lang kunnen dalen), is er in het algemeen toch wel sprake van cycli. En cycli kennen ook dalende periodes. Daar moet rekening mee gehouden, ook al is het nog niet zo ver.

DE VOORUITZICHTEN VOOR DE MAAND APRIL 2024

Voor de maand april verwachtten we op voorhand voor de AEX nog een nieuwe all time high, en die is meteen vlak na de Pasen er ook gekomen.

We hebben voor de langere termijn ook nog steeds hogere koersdoelen kunnen berekenen, maar we hebben geen idee ervan wanneer die behaald zullen worden. Er is geen tijdpad.

We focussen dus op het uitvoeren van de beleggingssystematiek, zoals altijd.

ABONNEER U OP ONZE SYSTEMEN; VELEN GINGEN U VOOR

Mocht u nog geen volger zijn van RVM Strategy of RVM Retirement, u bent van harte welkom!

De meeste beleggers die ooit besloten hebben te gaan volgen, zijn nooit meer weg gegaan.

Met vriendelijke groet,

Namens Van Megen Systematic Trading, Ruud van Megen

Zorgeloos beleggen en een leuk rendement?

Volg onze professionele systemen en ga in vier stappen naar rendement.

Kies een systeem