Marktupdate RVM Systemen

DE MAAND JUNI 2022

Juni was met – 7,53 % voor de maand een sterk negatieve maand voor de AEX.  

RVM Strategy was + 0,73 % in juni. Het algoritme werkte naar behoren en er was systeemtechnisch bezien niets bijzonders te melden, behalve dan dat + 0,73 % statistisch bezien bij de zwakkere maanden hoort van RVM Strategy.

DE STATISTIEK OVER WINSTGEVENDHEID

Het is interessant om eens in te gaan op waardoor dat veroorzaakt wordt, een statistisch bezien lager rendement.

Het heeft niet als oorzaak de veel lagere markt, dat is niet van invloed. Meer van invloed kan zijn, een gebrek aan een bepaald soort volatiliteit, of juist een zeer grote volatiliteit.

En er zijn nog andere factoren die een rol spelen.

De gemene deler is: we hebben er geen invloed op, en dus maakt mate van winstgevendheid geen onderdeel uit van de systematiek.

Wat staat voorop? Risicomanagement.

Risicomanagement bepaalt het mogelijke rendement, gedicteerd door ons algoritme.

GEEN STREEFRENDEMENTEN

Daarom hebben wij nooit rendementsverwachtingen; er zijn geen streefrendementen. Wie streefrendementen hanteert, kan per definitie geen goede risicomanager zijn. Goed risicomanagement impliceert namelijk dat de beheerder zich moet neerleggen, tot op zekere hoogte, bij de dominantie van de markt. Wie zich daaraan probeert te onttrekken, zal vroeger of later tegen (te) grote verliezen aan lopen.

Bij RVM Strategy en deels dus ook bij RVM Retirement (vanwege hetzelfde momentemsysteem als onderdeel van de strategie) hangt het rendement dus deels af wat ‘de markt ons schenkt’. Er zijn dagen, weken en maanden dat het door een algoritme streng is, en dan zal het rendement in het algemeen ook lager uitvallen.

De kern van de zaak is voor ons: het rendement van RVM Strategy moet positief zijn. Daar moet het algoritme voor zorgen. Hoe positief, dat is aan de markt.

RVM RETIREMENT ZAGEN WIJ EIND JUNI ALS DE BETERE INVESTERING

RVM Retirement werd in juni veelbelovend en interessanter dan RVM Strategy, vanwege de aanwezige lange termijn belangen.

De berekeningen gaven namelijk in juni aan dat een kantelpunt ten positieve dichtbij kon zijn voor de aandelenmarkt.

Wij hadden zoals altijd op 1 januari alle niveaus berekend die van belang zouden kunnen gaan zijn in 2022, en in juni kwam een van de belangrijkste berekeningen in beeld.

Het was prachtig om te zien wat er vervolgens is gebeurd.

Deze update wordt geschreven op maandagmorgen 25 juli, met een week vol met belangrijke cijfers voor de boeg. Wat het algoritme aangaf in juni blijkt achteraf juist. Kopers zijn in de markt gekomen rond ‘onze’ berekende koersniveaus.

Dit geeft aan dat het algoritme de juiste marktniveaus heeft berekend. Of de kans daarmee groter is geworden dat ook de rest van de berekening die gemaakt werd op 1 januari 2022 juist is, dat weten we uiteraard niet zeker. We blijven het met interesse volgen en alles wat er gebeurt wordt opgenomen in onze database met statistische gegevens.

HET VERLOOP TOT NOG IN JULI 2022

Het bovenstaande impliceert al dat het verloop van de markt in juli sterk in het voordeel was van RVM Retirement.

RVM Strategy heeft tot nog toe de gebruikelijke momentumwinsten behaald, er waren geen bijzonderheden. RVM Retirement had die momentumwinsten ook, maar daar kwamen de winsten op de lange termijn belangen bij.

Tot nog toe is dit dus een goede maand voor beide systemen, maar we hebben nog een week te gaan,

ONS OORDEEL OVER DE MARKT

U had al in de mei-update gelezen, geschreven midden juni, dat wij positiever werden over de aandelenmarkt. Dat had natuurlijk met ons algoritme te maken en wat daaruit was gerold voor heel 2022.

We zijn op dit moment, met nog een week in juli te gaan, nog steeds positief, maar wel gematigder dan we midden juni waren. De opwaartse mogelijkheden voor de markt zijn wat beperkter op dit moment, wat ook logisch is na dit sterke herstel van de markt.

DE VRAGEN VAN BELEGGERS

Nog ten laatste een opmerking over wat beleggers ons in hun emails en verzoeken om advies en deelnemen aan de systemen soms voorleggen.

“Het lijkt erop dat in een dalende markt het rendement op RVM Strategy lager is dan in een stijgende markt, terwijl de systematiek in alle markten positieve resultaten geeft. Klopt deze aanname?”

Uitstekende vraag.

Het antwoord is: nee, deze aanname klopt niet.

De uitleg: kijkt u naar het begin van deze juni-update. Welk rendement behaald wordt bij RVM Strategy is een bijproduct van het voorgeschreven risicomanagement.

Het is mogelijk dat er opwaartse markten zijn, waarin wij moeten vaststellen dat het rendement lager blijkt dan in een andere marktfase uit het verleden, of die nu opwaarts was of neerwaarts.

Omgekeerd zijn er neerwaartse marktfases waarin het rendement van RVM Strategy ineens hoger blijkt te zijn uitgevallen dan in andere neergaande marktfases of opgaande marktfases.

RVM Strategy had bijvoorbeeld een relatief hoog rendement in de Corona-crash van 2020, hoger dan in veel opgaande marktfases.

Het antwoord is dus ‘nee’, opgaand of neergaand is niet van invloed op het rendement van het systeem. Andere zaken zijn beslissender, zoals volatiliteit. Maar er zijn meer factoren.

In ieder geval, wij hebben daar geen invloed op, en dat waarop geen invloed mogelijk is, maakt geen onderdeel uit van de systematiek.

Zoals altijd, u bent welkom om RVM Strategy en/of RVM Retirement te gaan volgen!

Velen gingen u voor, en we mogen na zoveel jaren ook wel zeggen; wie eenmaal de systematiek volgt, blijft in het algemeen ook.

Met vriendelijke groet,

Ruud van Megen

Zorgeloos beleggen en een leuk rendement?

Volg onze professionele systemen en ga in vier stappen naar rendement.

Kies een systeem