Persoonlijke hulpmiddelen

Even uit de markt

Door: Exclusive Signals

Exclusive Signals heeft 3 systemen op de SP500.
Meer van Exclusive Signals.

In: Amerika Systemen — 2018-12-12 10:56:37

De laatste 7 weken zijn er geen signalen geweest. Dat is niet omdat het systeem uitstaat of op pauze is gezet. Het heeft puur en alleen maar met de huidige markt te maken.

Zoals u wellicht weet handelt het algoritme van Exclusive Signals alleen met de hoofdtrend mee. Het uitwerken van die hoofdtrend is verwerkt in een algoritme. Ik wil u graag uitleggen wat er aan de hand is zodat u het systeem beter gaat begrijpen. 

 

Er zijn in elke markt meerdere trends te ontwaren. Wanneer u bijvoorbeeld naar een 5 minuten grafiek kijkt dan kunt u de (zeer) korte trend zien. Dat wil zeggen de trend van een uur tot enkele uren. De trend wordt duidelijk door naar de toppen en de bodems in die grafiek te kijken. Hetzelfde geldt wanneer u naar bijvoorbeeld een 120 minuten grafiek kijkt. Wanneer er voldoende data in de grafiek staat kunt u de middellange termijn trend (enkele dagen) ontwaren. Als het goed is zou het niet uit moeten maken of u naar bijvoorbeeld een 60-, 92-, of 120 minuten grafiek kijkt. De trend is op al die grafieken hetzelfde.   

 

Het algoritme van Exclusive Signals kijkt naar de grote trend in de S&P500 index. Het algoritme zit iets anders in elkaar maar door de toppen en bodems van bijvoorbeeld de weekgrafiek met elkaar te koppelen ontwaart de lange termijn trend zich. Hieronder een plaatje van de weekgrafiek met daarin de Markt Technische trend van de S&P500 Index ingetekend.

es181212.jpg

 In de grafiek ziet u alleen maar hogere toppen en –bodems wat een opwaartse trend impliceert (het omgekeerde geldt voor een dalende trend, lagere toppen en –bodems). Echter naast deze toppen en bodems vertellen de individuele candles ook een eigen verhaal. U ziet namelijk dat de markt veranderd is na de top van eind januari dit jaar. De grafiek links begint met kleine rode en groene candles. Kleine candles betekenen een lage volatiliteit. Begin februari komen er vanuit het niets ineens twee lange rode candles in de grafiek tevoorschijn. Daarmee worden alle candles links van die twee rode in één klap weggeveegd. Wanneer zoiets voorkomt is het sentiment van de markt gewijzigd en is er sprake van een trendbreuk. Let op: dit is nog niet het begin van een dalende lange termijn trend. De grote rode candles zien we uiteraard achteraf pas ontstaan. Dit was ook de oorzaak van het grote verlies van begin dit jaar voor dit systeem.  Na die bodem hersteld de Index zich met bijna 80%. Wanneer een Index zich zo sterk hersteld lijkt het erop dat de top nogmaals getest wordt en dat de opwaartse trend hervat wordt. Hierdoor gaf het algoritme eind maart wederom een signaal. In april dit jaar volgt er wederom een daling maar de bodem van februari wordt hier niet gebroken (eerste hogere bodem). Van april tot juli stijgt de Index gestaag en worden zowel de rode als de groene candles kleiner. In juli wordt ook de top van maart opwaarts uitgenomen. Vanaf juli tot eind september komen de candles weer redelijk overeen met de candles helemaal links in de grafiek en zien we de trend opwaarts op blijven lopen. Begin oktober gaf Exclusive Signals een koopsignaal. Toen dat signaal afgegeven werd leek er in de grafiek nog geen vuiltje aan de lucht. Immers de hoofdtrend was nog steeds omhoog. Helaas werden we ook deze maal uitgestopt. Door deze felle daling werd er wel eens waar een hogere bodem gezet dan die in april maar de snelheid van dalen veroorzaakt ook hier een trend breuk. Dat betekent dat de trend niet opwaarts en ook niet neerwaarts is. Er is sprake van een zijwaartse trend. Doordat de Index in november niet verder herstelde dan 62% kun je niet zeggen dat de opwaartse trend hervat wordt. Dat is ook terug te zien in de grafiek. De laatste paar candles kenmerken zich door lange rode en groene overlappende candles. Kortom als u de laatste zes weken niet naar de koersen had gekeken was de koers nagenoeg onveranderd gebleven. Dit is geen markt met een duidelijke trend. Dit is een markt wat handelaren, speculanten en traders continue op het verkeerde been zet en wat daardoor vaak geld kost.  

 

Helemaal rechts in de grafiek ziet u twee pijlen. Één omhoog en één omlaag. De pijl omhoog impliceert een voortzetting van de opwaartse trend. Wanneer dit gebeurt zullen er weer koopsignalen afgegeven gaan worden. De pijl omlaag zal er voor gaan zorgen dat de trend overgaat in een neerwaartse trend. Immers zal er zich dan een patroon ontwaren van lagere toppen en lagere bodems. Doordat er dan weer sprake is van een duidelijke trend zal het systeem van Exclusive Signals opzoek gaan naar een short signaal.    

 

Het is een beetje een technisch verhaal geworden maar ik hoop dat u hierdoor het systeem een beetje beter gaat begrijpen. 

 

Henry van Ginkel Exclusive Signals 

 

Systemen

Document acties

Geef uw waardering

  • Rating 0.0/5

Geef als eerste een waardering

 

©2011-2019 Atopia