Persoonlijke hulpmiddelen

Belangrijke aanpassingen nav voortschrijdend inzicht

Door: Exclusive Signals

Exclusive Signals heeft 3 systemen op de SP500.
Meer van Exclusive Signals.

In: Amerika Systemen, CFD Systemen, Future Systemen — 2018-04-06 11:11:37

In alles wat ik voor klanten handel, participeer ik ook zelf. De Engelsen hebben daar een mooi gezegde voor "Put your money where your mouth is". Ik wil jullie graag meenemen in de opgedane inzichten en daaruit ontstane aanpassingen.

Geachte relatie,

De aandelenmarkten zijn aan allerlei schommelingen onderhevig. Dat is van alle dag, alleen zijn de schommelingen van de laatste twee maanden heviger dan we de laatste jaren gewend zijn. Bovendien komen de Indices in de US vanaf een all time high wat de bewegingen in absolute zin ook nog eens groter maakt. 

Het systeem van Exclusive Signals heeft in de afgelopen periode twee flinke klappen moeten verduren. In alles wat ik voor klanten handel, participeer ik ook zelf. De Engelsen hebben daar een mooi gezegde voor "Put your money where your mouth is". Dit alles bij elkaar genomen heeft mij doen besluiten om kritisch naar het systeem te kijken. Ik wil jullie graag meenemen in de opgedane inzichten en daaruit ontstane aanpassingen.

Voortschrijdend inzicht

Dat zaken nog nooit eerder zijn voorgekomen – lees een val van 12% vanaf een nieuw all time high – betekent niet dat je er als systeembouwer vanuit mag gaan dat zoiets ook nooit gaat gebeuren. Dat heeft de afgelopen periode ons wel geleerd. Het lastige hiervan is dat er vaak dingen gebeuren waarmee niemand rekening houdt. Hoe kun je dit dan testen? Ik heb immers geen glazenbol. Het enige wat ik kan is kijken naar de huidige risico’s. 

De risico’s van het huidige systeem bestaan o.a. uit de leverage, het overnight gaan en het aantal futures. Het overnight gaan van het systeem is ook een kracht, daaraan kan ik niet gaan tornen anders wordt het een compleet ander systeem van daghandel. Aan het risico van het aantal futures en de leverage (beide zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden) kan ik misschien wel wat doen.

In het verleden werden er soms maximaal 4 futures aangekocht. Dat betekent een relatief grote positie en dus ook een relatief groot risico. Ik ben daarom eerst met het verschillend aantal posities gaan testen. Van 1 t/m 5 posities in stapjes van 1. Dat gaf me nieuwe inzichten in het systeem. Over het algemeen zijn de meeste signalen redelijk vlakbij een tijdelijke bodem. De keren dat het niet zo is vormen een risico. 

Dit bracht mij ertoe om het systeem juist op de punten te testen waar het niet direct een winnaar is. Direct bijkopen geeft in het ene geval een winnaar en in het andere geval nog eens extra verlies. Daarom ben ik ook gaan testen met verschillende voorwaarden om een extra positie te openen. Wederom tot maximaal 5 posities. Uit die tests bleek er een specifieke voorwaarde welke het meest efficiënt was. Ook viel het mij op dat wanneer een eerste signaal geen winnaar werd er een punt was waar het ook niet meer zinvol was om de positie open te hebben staan. Die posities werden op een vaste bepaalde afstand dan ook uitgestopt. 

Een eventuele volgende positie mag alleen onder bepaalde voorwaarden wel geopend worden of staat al open als de eerste positie uitgestopt wordt. Hoog volatiele markten zoals afgelopen weken geven nogal eens al op een eerste signaal een winnaar en zullen daarom ook gehandeld blijven worden. Wat daar wel als voorwaarde bij is opgenomen is dat onder dat soort omstandigheden er nog maar maximaal één positie geopend wordt. Dit om het extra risico wanneer het geen winnend signaal is tegen te gaan. Ook is er getest met een maximum stoploss van 20% op het systeem. Dit is nodig om een eventuele 'risk of ruin' van het systeem tegen te gaan. 

Test

De test is uitgevoerd vanaf 1 januari 2007 t/m 31 maart 2018. Voor deze periode is gekozen omdat er verschillende markt omstandigheden waren waarin het systeem getest kon worden. Ook vond ik het belangrijk om juist de laatste periode van begin 2018 hierin mee te nemen. Het optimum van het aantal openstaande posities lag op twee. 

Vanaf 1 januari 2007 zijn er 266 verschillende posities geopend. Van die 266 keer vond er 72 keer een zogenaamde scale-in van een tweede positie plaats. Van die 266 signalen waren er 226 een winnaar, wat een hitratio geeft van 84,96 Daarnaast is er in die periode in totaal 15 keer een signaal uitgestopt. 

De max. drawdown is de huidige DD van 26,44%. Het zou daardoor kunnen dat de max. DD nog verder toeneemt. 

Doordat er nu nog maar maximaal 2 futures openstaan kan het benodigde kapitaal omlaag naar €30.000,- Dit is hetzelfde kapitaal wat vóór 1 april 2017 gold. 

Saillant detail is overigens wel dat het systeem in de backtest het beste presteert zonder enige vorm van stoploss. Door een eventuele 'risk of ruin' van het systeem is dit geen optie en is er daarom een stoploss op het systeem ingebouwd van 20%.  

Hieronder een plaatje met de backtest resultaten in Dollars.

Uitslag-test-Max-2-posities-v-a-1-1-2007.png 
Let op: dit is een backtest, deze signalen zijn niet live gehandeld. Er is geen enkele garantie dat dit resultaat ook in de toekomst gehaald zal gaan worden.
 

Test in vergelijk met huidige E.S.
Uiteraard heb ik een vergelijk met het huidige systeem gemaakt. Wat mij opvalt is de equity curve van het geteste systeem veel geleidelijker oploopt dan het ‘oude’ systeem. Ook is de drawdown van het geteste systeem lager. De gelopen weg in 2014 en 2015 is ietwat anders doordat die periode zich kenmerkte door wat vaker een grotere positie van 3 of 4 futures. Zoals u in die periode goed kunt zien heeft dit voor- en nadelen. Uiteindelijk eindigen ze 2015 beide op ongeveer hetzelfde punt waar het nieuwe systeem minder amplitudes in de equity curve laat zien.
Hieronder een plaatje vanaf de start van Exclusive Signals in september 2012 tot heden. De rode lijn is het oude bestaande systeem, de blauwe het nieuw geteste systeem.
Let op: ook hierbij geldt, behaalde resultaten in het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst.
Uitslag-test-Max-2-posities-vs-E-S.png

Toepassing
De nieuwe regels zijn per direct doorgevoerd. Dat betekent in het kort:
   • Max. 2 futures tijdens een positie openstaan
   • Stoploss per individueel signaal 
   • Stoploss van 20% op het systeem (Risk of ruin)
   • Geadviseerde benodigd kapitaal voor het future systeem gaat omlaag naar              €30.000,-
   • Voor het CFD systeem gaat het benodigd kapitaal omlaag naar €10.000,-

Ik wilde u meenemen in mijn gedachtegang en in mijn vorderingen van de tests. Het nieuwe systeem zal nu nog maar maximaal twee posities tegelijk hebben openstaan. Zoals uit de test blijkt doet dit niet veel onder voor het ‘oude’ systeem. In elk geval geeft het minder uitschieters naar beneden en daar was het mij feitelijk om te doen. Minder uitschieters naar beneden betekent voor mij een wat fijnere nachtrust.


Ik verwijs ook graag nog even naar de disclaimer: https://exclusivesignals.com/disclaimer.html

Henry van Ginkel
Exclusive Signals


 

 

Systemen

Document acties

Geef uw waardering

  • Rating 2.8/5

8 stemmen (Score 2.8/5)

 

©2011-2019 Atopia